Servis i sanitacija aparata za vodu

Servis i sanitacija aparata za vodu

Servisiranje aparata za vodu podrazumeva otklanjanje funkcionalnih kvarova na uređajima. Tokom trajanja ugovornog perioda, usluga servisiranja aparata je besplatna. Neretko se dešava da održavamo i aparate klijenata koji su u njihovom vlasništvu, a konzumiraju našu vodu. U takvim situacijama, uvek preporučujemo pregled i sanitizaciju aparata kako bi bili sigurni da će kvalitet vode ostati nepromenjen.

Ako korisnik odluči da napravi dužu pauzu u korišćenju (školski raspust, službena putovanja, godišnji odmori…), postupak je sledeći:

• aparat se mora isključiti iz električne mreže,
• iz aparata se mora ispustiti sva voda (u aparatu se uvek nalazi oko 3 litra vode),
• balon se mora skinuti sa aparata,
• obrisati pokvašene površine sa svih delova aparata.

Ako je aparat uključen, a ne koristi se nekoliko dana, pre ponovne upotrebe treba ispustiti 2 – 3 čaše vode. Prilikom ponovnog uključivanja aparata nakon dužeg vremena, potrebno je izvršiti servisiranje i čišćenje aparata.

AQUALINE već duži vremenski period pruža usluge servisiranja i sanitacije aparata za vodu različitih tipova i od različitih proizvođača.Servisiramo i aparate koji nisu kupljeni kod nas, jer imamo lager rezervnih delova od različitih proizvođača kako kineskih kao što su Angel, MG, Elite, tako i sa zapadnog tržišta Sun Rock,Elkay,Oasis.

REDOVNO ODRŽAVAJTE VAŠ APARAT!

Svi aparati na kojima se koristi voda za piće moraju minimum jednom godišnje, a preporučljivo je na svakih 9 meseci proći higijenski postupak čišćenja i održavanja kako bi u potpunosti sačuvali visoki kvalitet vode. Sanitizacija se vršiti isključivo u našem servisu, dok se za to vreme korisniku ostavlja drugi aparat,kako bi korisnik mogao i dalje nesmetano konzumirati vodu bez prekida dok se na njegovom aparatu ne uradi sanitacija. Ova usluga važi samo za korisnike koji su sa nama sklopili ugovor o korišćenju vode i aparata.

Naša servisna služba dolazi po aparat i vraća ga korisniku nakon izvršene sanitacije.

Prilikom svake zamene balona, poželjno je da se spoljna kontaktna površina na aparatu i balonu prebriše čistom suvom krpicom, po mogućnosti natopljenom alkoholom ili tretira nekim dezificijentom.

Takođe, česmice i posuda ispod njih moraju se redovno prazniti i čistiti iz preventivnih razloga.

WEBIZ-1

Sanitacija predstavlja postupak održavanja I čIšćenja watercooler aparata odnosno istakača za vodu u cilju postizanja optimalnog stanja hemijske I mikrobiološke ispravnosti, a time I same vode za piće koju koristimo preko watercooler sistema

Shopping cart
Facebook