O vodi

Golijska Ledena

Golijska LEDENA sa izvora Vučje, kristalno čista, izvire sa dubine od 130 metara, na nadmorskoj visini od 1080 metara, ispod vrha Bozac, okruženog netaknutom prirodom planine Golija. 

Aquanika

Aquanika je prirodna negazirana mineralna voda sa niskim sadržajem rastvorivih mineralnih materija. Crpi se iz trećeg vodonosnog horizonta sa dubine od 81 m i pripada vodama tzv. Karpatskog sliva- Karpatski krak. 

Shopping cart
Facebook